Kaç Tip Anal Fistül Vardır ?

Kaç Tip Anal Fistül Vardır ?

 

Kaç Tip Anal Fistül Vardır 

Anal fistül  rahatsızlığı yaşayan kişilerin çoğunluğunda makatın iç kasları tarafından  salgılanan sıvıların makat içinde apseleşmeye neden olur. Anal apsenin akut döneminde makatta şiddetli ağrı, kokulu kanlı akıntı ve  anüs bölgesinde şişlik meydana gelebilir.  Oluşan enfeksiyona bağlı olarak yüksek ateş, halsizlik gibi belirtiler oluşabilir.   Makat apsesi  kendiliğinden patlayıp boşalmış ise  veya cerrahi olarak drene edildiğinde tam olarak boşaltılmadıysa fistül oluşumuna zemin hazırlar.  

Hastanın makatta ağrı, kanlı kokulu akıntı şikayeti belirgin azaldığı için hasta iyileştiğini düşünebilir, fakat tamamen boşaltılmayan cerahat zaman içerisinde kendine bir yol bulmaya çalışır. Bu yolu oluştururken makat arasında oluşan boşluklardan faydalanır.  Boşluklara dolan cerahat makat dışında kendine bir kapı açar ve o bölgeden dışarı akmaya başlar. Fistül giriş ağzı makatın iç kısmında çıkış ağzı ise genelde anüs etrafında  olan bir kanal olarak tanımlanmaktadır.

Fistül rahatsızlığı önce hastaların genelde apse öyküsü olduğu bilinmektedir. Fakat makat apseleri çoğu zaman belirti vermez. Kriptogkandüler apseler  bazı durumlarda direkt olarak fistüle dönüşerek apse boşaltımını sağlayabilirler.  Bu nedenle  görülen her belirti dikkate alınmalı ve göz ardı edilmemelidir.  Fistül çoğu zaman makat ile apse arasında düz bir yol oluşturmaz. Makat kaslarındaki boşlukları  arasında olduğu  için  karışık hatlar çizebilmektedir.

Anal Fistül Çeşitleri 

Anal fistül, makat içinden makat dışına çıkan yolu oluştururken çizdiği komplike hatlar nedeniyle birkaç bölümde incelenir;

İntersfinkterik Fistül ;  anal fistül rahatsızlıkları çoğunlukla intersfinkterik fistüllerden oluşur.  Çoğunlukla makatın iç kısmında salgı bezlerinde oluşan apse makatın iç ve dış kasları arasında boşluklara  yayılarak dış deriye doğru  yönelip boşalması sonucunda oluşur.  İntersfinkterik fistüllerde  fistül ağzı (traktı) dentate line da denilen dişili çizginin altında , dış ağız ise makata en uzak 1-2 cm mesafede yer alır. Fakat bazı durumlarda enfeksiyonun yönü yukarıya ve içeriye doğru ilerleyerek farklı fistül çeşitleri de oluşturabilir. Bazı durumlarda  fistül hattındaki cerahat intersfinkterik boşluklar yolu ile arkadan dolanarak bir hat oluşturur.   Bu durum fistülün At Nalı intersfinkterik fistüle dönüşmesine yol açar.

 

Transsfinkterik Fistül; her 100 anal fistül  vakasından 20-30 arasındaki vaka  transsfinkterik  fistüllerden oluşmaktadır.  İntersfinkterik boşlukta bulunan cerahat, yanlamasına birçok yol çizerek eksternal anal sfinkteri (dış makat kası) aşıp iskioretal boşluğa ulaşır.  BU boşluktan aşağı doğru ilerleyen cerahat makattan yaklaşık  2-3 cm uzaklıkta deriye açılarak boşalır. Eksternal anal sfinkteri geçtiği seviyeye göre;

İntersfinkterik boşlukta bulunan cerahat, yanlamasına bir yok çizerek eksternal anal sfinkteri (dış makat kası) aşıp iskiorektal boşluğa ulaşır. Bu boşluktan aşağı doğru ilerleyen cerahat makattan yaklaşık 2-3 cm uzaklıkta deriye açılarak boşalır. Eksternal anal sfinkteri geçtiği seviyeye göre;

 

Aşağı transsfinkterik fistül

Orta transsfinkterik fistül

Yukarı transsfinkterik fistül olarak 3 aşamada değerlendirilir.

Ancak bazı vakalarda fistül ağzı yukarıda olup, içeriye doğru da yüksek ve kör bir trakt oluşturabilmektedir. Bu gibi durumlarda bazen transsfinkter fistül suprasfinkterik fistüle de dönüşebilmektedir. Ayrıca fistül hattındaki iltihabın makat kasları arasındaki boşluklar yoluyla arkadan dolanarak ilerlemesi sonucu Atnalı Transsfinkterik Fistül'e de oluşabilmektedir.

 

Suprasfinkterik Fistül;  çok sık görülmeyen anal fistül türlerindendir. Görülme oranı %5 ile %20 arasındadır. İntersfinkterik boşlukta yer alan iltihabın eksternal ve internal sfinkterlerden  yukarı  ve içeriye doğru ilerlemesi ile başlar.  En içteki makat dış kasını  geçerek önce iskiorektal  boşlupa ve sonra da dışarıya deriye yönelmesi sonucu oluşur. Fistül genel olarak makat dış kasının üzerine doğru da uzanarak komplike bir hal alabilir.

 

Extrasfinkterik Fistül; anal fistüllerin en karmaşık halidir ve rastlanma ihtimali  %1 ile %5 arasındadır.  Extrasfinkterik fistüller de durum daha farklıdır genel olarak chron, divertikülit gibi anorektal hastalıklar sebebi ile aşağı rektumu da etkileyen yaralanmalar travma sonucu gelişir.  Pratikte anal fistül olarak kabul edilmezler. Yerleşim yeri genel de kalın bağırsağın son kısmı olan rektum ile makat çevresi etrafındaki deri arasındadır, bu bölgede oluşur ve uzanım gösterir.

Anal fistül kendi kendine geçebilen basit bir hastalık değildir. Mutlaka uzman bir hekime danışılmalı ve daha karmaşık bir hal almadan tedavi edilmelidir. Çünkü ihmal edilen anal fistül zamanla kansere dönüşerek tedavisi mümkün olmayan durumlara gelebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randevu ve Bilgi İçin 7/24 Çağrı Merkezimizi Arayın 444 8 623